Badania psychologiczne kierowców

Ważne informacje dla kierowców z prawem jazdy KAT. B

Kierowcy, którzy nie są zatrudnieni na etacie kierowcy (tj. przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji , kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy.
Badanie kończy się bezterminowym zaświadczeniem, do przekazania lekarzowi medycyny pracy.

Kierowcy zatrudnieni na etacie kierowcy (kierowcy TAXI, kierowcy-dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących.
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego ważnego maks. 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy.
W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (w przypadku kontroli ITD).

Kierowcy, skierowani decyzją starosty, badani są na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.
Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym bez terminu ważności i należy je przedłożyć w wydziale komunikacji.

Ważne informacje dla kierowców z prawem jazdy KAT. C, D, C+E, D+E

Kierowcy, przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących.
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego ważnego maks. 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy lub przedkłada w wydziale komunikacji. W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (w przypadku kontroli ITD).

Badania psychologiczne kierowców i kandydatów - kat D, C, D+E, C+E .

do pracy kierowcy(ciężarówki, busy, autobusy, taxi i inne)
do pracy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
kierowców rajdowych
kierowców po wypadkach

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania psychologiczne kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy.

z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania psychologiczne kierowców KAT.B prowadzących pojazd w ramach obowiązków służbowych (nie zatrudnionych jako kierowcy).

prowadzenie pojazdu służbowego (kat B)

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.
Wówczas termin wynosi 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

Badania psychologiczne (tzw. psychotechniczne) do pracy

instruktora
egzaminatora

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Wróć na początek strony

Współpracujemy

A. Gryglas - Szkoła Nauki Jazdy

Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas skutecznie i bezstresowo przygotuje Cię do egzaminu na kategorię B, B+E, C, C+E i D. Oferujemy naukę jazdy na nowych samochodach osobowych i motocyklach. Dysponujemy również autami ciężarowymi, przyczepami oraz autobusem. Czytaj więcej >

Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO

Zapewniamy profesjonalną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i seksuologiczną. Oferujemy psychoterapię indywidualną i grupową, a także terapię małżeńską, par i rodzinną oraz pomoc w sytuacji kryzysowej. Organizujemy ciekawe warsztaty.Czytaj więcej >